dugość
ilość
małe litery
małe polskie
duże litery
duże polskie
cyfry
znaki interpunkcyjne
znaki specjalne